Liên hệ

Trường tiểu học Số 1 Quảng Sơn

Địa chỉ: Xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
Người phát ngôn:  – Chức vụ: Hiệu Trưởng: Trần Hữu Thọ
Điện thoại:   – Email: