KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẠI ĐỌC

Tháng Tư 5, 2019 3:59 chiều
 PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒNTRƯỜNG TH  SỐ 1 QUẢNG SƠN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Quảng Sơn , ngày 25 tháng 3  năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động trại đọc

Thực hiện Công văn số 2689/ SGDĐT- GDTH ngày 14/12/2018 của Sở Giáo dục và Đạo tạo, theo công văn số 134/ GD ĐT- TH của Phòng Giáo dục Đào tạo Lệ Thủy về việc tổ chức các hoạt động trại đọc cho học sinh Tiểu học năm 2019, Trường TH  Quảng Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức “ Hoạt động trại đọc” với những nội dung cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích

– Thông qua việc tổ chức hoạt động trại đọc nhằm phát triển kĩ năng đọc, viết cho học sinh tiểu học.

– Khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách; tôn vinh giá trị của sách, tôn vinh những người tham gia sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách.

 1. Yêu cầu

– Hoạt động trại đọc được tổ chức tại trường, tạo điều kiện để tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 được tham gia,  tạo không khí vui tươi hào hứng. văn hóa đọc. Đây là một hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ dạy học cho học sinh với  kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh tiểu học. Đồng thời, trại đọc còn tạo ra sân chơi bổ ích thông qua các hoạt động trải nghiệm để hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cần thiết, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. Thông qua các hoạt động, đánh giá kết quả dạy học các môn học và nội dung giáo dục địa phương, giáo dục kĩ năng sống trong các trường tiểu học. Đồng thời để nâng cao nhận thức của các em học sinh khi tham gia hoạt động trại đọc.

II.THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

 1. Thời gian : Ngày sách Việt Nam
 2. Địa điểm : Thư viện trường TH số 1 Quảng Sơn.

III. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

 1. Ban tổ chức

– Ông:  Trần Hữu Thọ             – HT, Trưởng bản

– Ông :  Trần Quốc Khánh      – PHT, Phó trưởng ban

– Ông : Mai Trần Đức              – TPT, ban viên

–  Bà:  Mai Thị Lý                     – GV, ban viên,

–   Bà: Trần Thị Huệ                   – TVTB, ban viên.

 1. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG:
 2. Đối tượng tham gia

Tất cả cán bộ GV, NV và học sinh lớp  5A Trường TH số 1 Quảng Sơn

 1. Nội dung của hoạt động trại đọc
 2. a) Nội dung chương trình của một buổi trại đọc: Gồm 8 bước sau:

– Trò chơi, điểm danh: Đ/c:  Hoa (10 phút )

– Múa hát: Đ/c  Hoa (5 phút)

– Chương trình: Đ/c  Huệ (3 phút)

– Giờ đọc truyện: Đ/c Hoa (10 phút)

– Hoạt động đọc: Đ/c Hoa ( 10 phút)

– Làm và mang về: Đ/c Hoa (10 phút)

– Viết nhật ký: Đ/c Hoa   (10 phút)

– Đọc theo căp, hoặc đọc riêng: Đ/c Hoa  (10 phút) (có thể mượn sách về nhà tự đọc

 1. b) Hình thức

– Hoạt động trại đọc được tổ chức trong các tiết sinh hoạt vào chiều thứ sáu hàng tuần. Có thể lồng ghép vào các hoạt động ngoại khóa tùy theo đều kiện của từng trường.

– Đối với các khối tham gia phải dặn dò học sinh đi đúng thời gian quy định.

– Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động trại đọc năm 2019 của Trường TH  số 1 Quảng Sơn. CB, GV, NV và HS căn cứ kế hoạch này để triển khai thực hiện nghiêm túc để hoạt động trại đọc được tổ chức được thành công.

 

       Quảng Sơn, ngày 25  tháng 3 năm 2019

   Cán bộ thư viện                                                 Hiệu trưởng

 

 

     Trần Thị Huệ                                          Trần Hữu Thọ