ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 – CÔ NGỌC

Tháng Mười 26, 2018 2:17 chiều

MA TRẬN NỘI DUNG KIỂM TRA ĐỌC HIỂU VÀ KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT

 GIỮA HỌC KÌ I – LỚP 1 – NĂM HỌC: 2018 – 2019

ĐỀ  1

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu,

số điểm

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
1. Đọc hiểu văn bản:

 

 

Số câu

 

 

2

 

2

 

1

 

 

 

05

 

Số điểm

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

03

2. Kiến thức tiếng Việt:

 

 

Số câu

 

 

1

 

2

 

1

 

 

 

04

 

Số điểm

 

1

 

 

2

 

1

 

 

 

 

04

 

Tổng

 

 

Số câu

 

 

3

 

4

 

2

   

9

Số điểm 2 3 2   7

 

MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT

GIỮA HỌC KÌ I – LỚP 1 – NĂM HỌC: 2018 – 2019

 

TT  

Chủ đề

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL  
 

 

1

 

Đọc hiểu văn bản

Số câu 2   2     1     05
Câu số 1 – 2   3 – 5     4      
 

 

2

 

Kiến thức tiếng Việt

Số câu 1     2   1       04
Câu số 1   2-3   4        
 

3

 

Tổng số câu

 

   

3

   

4

   

1

 

1

   

 

 

9

 

 

 

 

 

 

PHÒNGGD&ĐT -TX BA ĐỒN              BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – LỚP 1

Trường TH số 1 Quảng Sơn                 MÔN TIẾNG VIỆT – NĂM HỌC: 2018 – 2019

Học sinh:…………………………………..                                ( Thời gian làm bài 25 phút)

Lớp: 1….

ĐỀ 1

 

Điểm

 

 

Lời nhận xét

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 1. KIỂM TRA ĐỌC: ( 10 ĐIỂM)
 2. Đọc thầm và làm bài tập. ( 3 điểm)

* Đọc thầm:

                   Ở ngõ có cỏ, thỏ bé tha hồ mà tha cỏ cho thỏ mẹ.

* Làm bài tập

.  Câu 1: (Mức 1-  0,5 điểm): Em vẽ rồi đưa tiếng vào mô hình.

 

 

 

bé                                             hồ

Câu 2: (Mức 1-  0,5điểm): Em khoanh vào chữ cái trước cách ghi mô hình đúng.

 

 

 1.  b.                                           c.

 

Câu 3: (Mức 2-  0,5điểm):  Em đánh dấu x vào ô trống trước nhóm chứa tiếng viết đúng chính tả.

nga, ngi, ngế                  nghệ, nghỉ, nghé.                 gồ, nghị , nghề

 

Câu 4: (Mức 3 –  1 điểm)  Em tìm và viết các tiếng chứa âm / th / có trong bài đọc trên.

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

Câu 5: (Mức 2-  0,5điểm): Đúng viết đ sai viết s vào

đ        a

     

 

                                                                 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN

TRƯỜNG TH SỐ I QUẢNG SƠN  

BÀI KIỂM TRA GIỮA  HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2018 – 2019

                               MÔN TIẾNG VIỆT  LỚP 1 (Thời gian: 35 phút)

Họ tên học sinh: ……………………………………                  Lớp: ……………………………………..

 

Điểm

 

 

Lời nhận xét

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

* KIỂM TRA VIẾT:

* Bài viết: Giáo viên đọc cho HS viết bài “ Đi phố ” từ:  Sẻ bố đến sẻ bà nghe (  TV1 tập 1 Trang 57 )

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

Bài tập

Câu 1- Mức 1: Em điền d hoặc đ vào chỗ trống cho đúng.

Lí …o;     đồ …á;       vỏ …ỗ ; …ổ vỡ.

Câu 2- Mức 2:  Em điền c hay k vào chỗ trống cho đúng.

…   ì  lạ ;   cấm      …ị,  …à kê, cây …ỏ

Câu 3- Mức 2:  Em điền g hay gh vào chỗ trống cho đúng.

….ầm gừ  ;        … i   nhớ.

Câu 4: Mức 3  Em điền ng hay ngh vào chỗ trống cho đúng

.….ủ nghê;    …..ỉ lễ;  lá   ….ệ, lá  …ô

 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA ĐỌC HIỂU MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 – NĂM HỌC 2018 – 2019

ĐỀ 1

 1. KIỂM TRA ĐỌC: ( 10 ĐIỂM)

* Đọc thầm và làm bài tập. ( 3 điểm)

 1. ( 0,5 điểm)  Đúng mỗi mô hình : 0,25 điểm.

 

 

 

 

 

 1. ( 0,5 điểm).

 

 

.

 

 

x
x
 1. (0,5 điểm): Mỗi nhóm đúng : 0,25 điểm.

nga, ngi, ngế                  nghệ, nghỉ, nghé.                 gồ, nghị , nghề

 

 1. ( 1 điểm) (Viết đúng mỗi tiếng 0,5 điểm)

Thỏ, tha

 

 1. . ( 0,5 điểm): Đúng mỗi câu 0,25 điểm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA VIẾT MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 – NĂM HỌC 2018 – 2019

 1. KIỂM TRA VIẾT: ( 10 ĐIỂM)
 2. Bài viết: ( 6 điểm): Giáo viên đọc cho HS viết bài “ Đi phố ” từ: Sẻ bố đến sẻ bà nghe (  TV1 tập 1 Trang 57)

Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, đúng độ cao (5 điểm).

( Mỗi lỗi viết sai, viết thừa, viết thiếu trừ 0, 2 điểm )

( Học sinh viết đúng độ cao, chữ viết đẹp, trình bày sạch sẽ: 1 điểm)

 1. Bài tập 4 điểm:

Câu 1: 1 điểm ( Mỗi từ 0,25 điểm)

Lí do;     đồ đá;       vỏ đỗ ;        đổ vỡ.

Câu 2:  1 điểm ( Mỗi từ 0,25 điểm) .

kì  lạ ,    cấm  kị,      cà kê,          cây cỏ.

Câu 3:  1 điểm ( Mỗi từ 0,5 điểm) .

gầm gừ ;        ghi nhớ.

Câu 4:  1 điểm ( Mỗi từ 0,25 điểm) .

ngủ nghê;  nghỉ lễ;  lá nghệ, lá  ngô.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ  KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1

NĂM HỌC 2018 – 2019

I/ Đọc tiếng:

Giáo viên chọn  8 âm, 5 tiếng và một đoạn văn để cho học sinh đọc

 1. Đọc âm:

Ch, gi, th, ph, ng, r, x, q

 1. Đọc tiếng:

Đá, hè, ghi, kẻ, trả

 1. Đọc câu:

Câu 1:

Bố mẹ cho bé và chị Kha đi nghỉ hè ở Sa Pa.

Câu  2:

Bà chả chê bé kể cà kê, bà để bé kể

II/ Đọc thầm TLCH  

Câu  1: Tìm tiếng trong bài chứa âm ngh?

Đoạn 2: Tìm tiếng trong bài chứa âm k?

 

HƯỚNG DẪN CHẤM  BÀI ĐỌC THÀNH TIẾNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1  NĂM HỌC 2018 – 2019

*Đọc tiếng và trả lời câu hỏi 7 điểm

 Đọc tiếng 6 điểm.

Học sinh đọc đúng cả 8 âm cho 1,5 điểm. Đọc sai mỗi âm trừ 0, 2 điểm

– HS đọc đúng cả 5 tiếng  cho 1,5 điểm.  Đọc sai mỗi tiếng trừ 0,5 điểm

– HS đọc đúng câu văn cho 3 điểm .Đọc sai mỗi tiếng trừ 0, 25 điểm

 Trả lời câu hỏi 1 điểm

Câu 1: Tiếng trong bài chứa âm ngh: nghỉ

Câu  2: Tiếng trong bài chứa âm k: kể, kê

 

 

 

MA TRẬN NỘI DUNG KIỂM TRA ĐỌC HIỂU VÀ KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT

 GIỮA HỌC KÌ I – LỚP 1 – NĂM HỌC: 2018 – 2019

ĐỀ  2

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu,

số điểm

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
1. Đọc hiểu văn bản:

 

 

Số câu

 

 

2

 

2

 

1

 

 

 

05

 

Số điểm

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

03

2. Kiến thức tiếng Việt:

 

 

Số câu

 

 

1

 

2

 

1

 

 

 

04

 

Số điểm

 

1

 

 

2

 

1

 

 

 

 

04

 

Tổng

 

 

Số câu

 

 

3

 

4

 

2

   

9

Số điểm 2 3 2   7

 

MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT

GIỮA HỌC KÌ I – LỚP 1 – NĂM HỌC: 2018 – 2019

 

TT  

Chủ đề

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL  
 

 

1

 

Đọc hiểu văn bản

Số câu 2   2     1     05
Câu số 1 – 4   2 – 5     2      
 

 

2

 

Kiến thức tiếng Việt

Số câu 1     2   1       04
Câu số 3   1-4   2        
 

3

 

Tổng số câu

 

   

3

   

4

   

1

 

1

   

 

 

9

 

 

 

 

 

 

PHÒNGGD&ĐT -TX BA ĐỒN              BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – LỚP 1

Trường TH số 1 Quảng Sơn                 MÔN TIẾNG VIỆT – NĂM HỌC: 2018 – 2019

Học sinh:…………………………………..                                ( Thời gian làm bài 25 phút)

Lớp: 1….

ĐỀ 2

 

Điểm

 

 

Lời nhận xét

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 1. KIỂM TRA ĐỌC: ( 10 ĐIỂM)
 2. Đọc thầm và làm bài tập. ( 3 điểm)

* Đọc thầm:

                   Ở ngõ có cỏ, thỏ bé tha hồ mà tha cỏ cho thỏ mẹ.

* Làm bài tập

Câu 1: (Mức 1-  0,5 điểm): Em khoanh vào chữ cái trước cách ghi mô hình đúng.

 

 

 1.  b.                                           c.

 

Câu 2: (Mức 3 –  1 điểm)  Em tìm và viết các tiếng chứa âm / th / có trong bài đọc trên.

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

Câu 3: (Mức 2-  0,5 điểm): Đúng viết đ sai viết s vào

đ        a

     

 

                                                                 

 

Câu 4: (Mức 1-  0,5 điểm): Em vẽ rồi đưa tiếng vào mô hình.

 

 

 

bé                                                hồ

 

Câu 5: (Mức 2-  0,5 điểm):  Em đánh dấu x vào ô trống trước nhóm chứa tiếng viết đúng chính tả.

nga, ngi, ngế                  nghệ, nghỉ, nghé.                 gồ, nghị , nghề

 

 

 

 

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN

TRƯỜNG TH SỐ I QUẢNG SƠN  

BÀI KIỂM TRA GIỮA  HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2018 – 2019

                               MÔN TIẾNG VIỆT  LỚP 1 (Thời gian: 35 phút)

Họ tên học sinh: ……………………………………                  Lớp: ……………………………………..

 

Điểm

 

 

Lời nhận xét

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

* KIỂM TRA VIẾT:

* Bài viết: Giáo viên đọc cho HS viết bài “ Đi phố ” từ:  Sẻ bố đến sẻ bà nghe (  TV1 tập 1 Trang 57 )

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

Bài tập

Câu 1- Mức 2:  Em điền c hay k vào chỗ trống cho đúng.

…   ì  lạ ;   cấm      …ị,  …à kê, cây …ỏ

Câu 2: Mức 3  Em điền ng hay ngh vào chỗ trống cho đúng

.….ủ nghê;    …..ỉ lễ;  lá   ….ệ, lá  …ô

Câu 3- Mức 1: Em điền d hoặc đ vào chỗ trống cho đúng.

Lí …o;     đồ …á;       vỏ …ỗ ; …ổ vỡ.

Câu 4- Mức 2:  Em điền g hay gh vào chỗ trống cho đúng.

….ầm gừ  ;        … i   nhớ.

 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA ĐỌC HIỂU MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 – NĂM HỌC 2018 – 2019

ĐỀ 2

 1. KIỂM TRA ĐỌC: ( 10 ĐIỂM)

* Đọc thầm và làm bài tập. ( 3 điểm)

 1. ( 0,5 điểm).

 

 

.

 

 1. ( 1 điểm) (Viết đúng mỗi tiếng 0,5 điểm)

Thỏ, tha

 

 1. ( 0,5 điểm): Đúng mỗi câu 0,25 điểm.

 

 

 

 

 

 

 1. ( 0,5 điểm) Đúng mỗi mô hình : 0,25 điểm.

 

 

 

 

 

x
x
 1. (0,5 điểm): Mỗi nhóm đúng : 0,25 điểm.

nga, ngi, ngế                  nghệ, nghỉ, nghé.                 gồ, nghị , nghề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA VIẾT MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 – NĂM HỌC 2018 – 2019

 1. KIỂM TRA VIẾT: ( 10 ĐIỂM)
 2. Bài viết: ( 6 điểm): Giáo viên đọc cho HS viết bài “ Đi phố ” từ: Sẻ bố đến sẻ bà nghe (  TV1 tập 1 Trang 57)

Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, đúng độ cao (5 điểm).

( Mỗi lỗi viết sai, viết thừa, viết thiếu trừ 0, 2 điểm )

( Học sinh viết đúng độ cao, chữ viết đẹp, trình bày sạch sẽ: 1 điểm)

 1. Bài tập 4 điểm:

Câu 1:  1 điểm ( Mỗi từ 0,25 điểm) .

kì  lạ ,    cấm  kị,      cà kê,          cây cỏ.

Câu 2:  1 điểm ( Mỗi từ 0,25 điểm) .

ngủ nghê;  nghỉ lễ;  lá nghệ, lá  ngô.

Câu 3: 1 điểm ( Mỗi từ 0,25 điểm)

Lí do;     đồ đá;       vỏ đỗ ;        đổ vỡ.

Câu 4:  1 điểm ( Mỗi từ 0,5 điểm) .

gầm gừ ;        ghi nhớ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ  KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1

NĂM HỌC 2018 – 2019

I/ Đọc tiếng:

Giáo viên chọn  8 âm, 5 tiếng và một đoạn văn để cho học sinh đọc

 1. Đọc âm:

Ch, gi, th, ph, ng, r, x, q

 1. Đọc tiếng:

Đá, hè, ghi, kẻ, trả

 1. Đọc câu:

Câu 1:

Bố mẹ cho bé và chị Kha đi nghỉ hè ở Sa Pa.

Câu  2:

Bà chả chê bé kể cà kê, bà để bé kể

II/ Đọc thầm TLCH  

Câu  1: Tìm tiếng trong bài chứa âm ngh?

Đoạn 2: Tìm tiếng trong bài chứa âm k?

 

HƯỚNG DẪN CHẤM  BÀI ĐỌC THÀNH TIẾNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1  NĂM HỌC 2018 – 2019

*Đọc tiếng và trả lời câu hỏi 7 điểm

 Đọc tiếng 6 điểm.

Học sinh đọc đúng cả 8 âm cho 1,5 điểm. Đọc sai mỗi âm trừ 0, 2 điểm

– HS đọc đúng cả 5 tiếng  cho 1,5 điểm.  Đọc sai mỗi tiếng trừ 0,5 điểm

– HS đọc đúng câu văn cho 3 điểm .Đọc sai mỗi tiếng trừ 0, 25 điểm

 Trả lời câu hỏi 1 điểm

Câu 1: Tiếng trong bài chứa âm ngh: nghỉ

Câu  2: Tiếng trong bài chứa âm k: kể, kê