CBGV,NV và học sinh trường TH Số 1 Quảng Sơn đã tổ chức thành công lễ khai giảng năm học mới 2017-2018

Tháng Chín 5, 2017 3:20 chiều

kg5 kg-qg IMG_20170905_065820 IMG_20170905_071558 IMG_20170905_074424 IMG_20170905_075906 kg1 kg2