Sáng kiến kinh nghiệm

CHUYÊN ĐỀ DẠY TẬP LÀM VĂN LỚP 5

CHUYÊN ĐỀ DẠY TẬP LÀM VĂN LỚP 5 Qua thực hiện giảng dạy nhận thấy phân môn tập làm văn trong chương trình Tiếng Việt 5 là phân môn mà học sinh còn gặp nhiều khó khăn trong học tập nên tôi…