Sáng kiến kinh nghiệm

CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC PHÂN SỐ Ở LỚP 4

CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC PHÂN SỐ Ở LỚP 4 Bottom of Form I/Thực trạng của việc dạy học phân số trong toán lớp 4: Trong chư­ơng trình Tiểu học mới, Phân số đư­ợc dạy ở học kì II của lớp 4, một loại số…