Chưa được phân loại

Chuyên đề cô Thịnh

CHUYÊN ĐỀ RÈN CHỮ VIẾT VÀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TIỂU HỌC Rèn chữ viết cho học sinh tiểu học: Tầm quan trọng của việc rèn chữ viết: Mỗi giáo viên luôn có ý thức rèn luyện và tận tâm dạy…

Bài viết về tuần lễ học tập suốt đời 2018

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG TH SỐ 1 QUẢNG SƠN NHỮNG HÌNH ẢNH  HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG  “ TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI 2018 – TRONG CÁCH HỌC PHẢI LẤY TỰ HỌC LÀM CỐT CÁCH  ” Người xưa đã từng…